CAT ESP
Germans Serra. La pedra com a element constructiu
Piscines / TIPUS
RECTES:

A mida: Tot i tenint tramades rectes, per fer les mínimes juntes possibles es mesuren llargades totals i es divideixen en peces iguals. Les peces que fan cantonada també es fan a mida tenint en compte el radi que volem deixar.

Estàndard: Es pot realitzar el coronament d’una piscina amb material estàndard sempre que ens adaptem als formats habituals. S’hi pot afegir el acabat de cantell que desitgem.

Formats habituals:

FORMATSCORBES:

Les piscines amb forma corba només es poden elaborar a mida aplantillant a obra la forma exacta del coronament. El client rep un planell de la ubicació de cada peça mitjançant un número que es correspon amb el número marcat a cada peça.