CAT ESP
Germans Serra. La pedra com a element constructiu
Piscines / MATERIALS
A continuació es presenten els materials que es poden fer servir per elaborar el coronament i el paviment al voltant d’una piscina.

Els materials es mostren en acabat polit perque es puguin apreciar els colors, però els acabats idonis per no lliscar amb l’aigua són A SERRA , FLAMEJAT O BUIXARDAT.

Aquests acabats no es poden aplicar per igual a tots els materials; alguns no admeten el flamejat.

Les imatges són representatives dels materials que treballem. No obstant estan subjectes a canvis d'aspecte segons l'aleatorietat natural de la disposició dels minerals que la formen.

Convidem al client a visitar les nostres instal·lacions per apreciar in situ colors i textures.

TEXTURES
Polit
Polit
Flamejat
Flamejat
Buixardat
Buixardat


GRANITS


MARBRES


PISSARRES


SORRENQUES


ALTRES