CAT ESP
Germans Serra. La pedra com a element constructiu
Façanes i Paviments / TIPUS
Una façana A MIDA es considera com a tal quan s’elaboren peces de diferents mesures, adaptant l’especejament a la fisonomia de la façana.

El que es pretén aconseguir és maximitzar les dimensions de les peces per tal d’evitar que quedin juntes antiestètiques.

Aquesta tipologia de façana exigeix al nostre equip humà un grau superior de concentració y organització perque el resultat final sigui el desitjat.Podem considerar una façana elaborada amb material ESTÀNDARD quan les peces que la formen sempre tenen les mateixes dimensions.

Aquesta tipologia de façana té uns costos inferiors als d’una façana a mida.

Els formats més habituals de treball són els que es mostren a continuació:

FORMATSUna façana elaborada SEMI ESTÀNDARD és aquella que esta formada per peces amb una amplada fixa. S’elaboren a mida únicament les llargades tenint en compte les dimensions dels panys de paret i les obertures.

Aquesta solució aprofita el cost d’un format estàndard al que afegim el cost del tall. D’aquesta manera baixem els preus respecte a una façana a mida.Un paviment A MIDA es considera com a tal quan s’elaboren peces de diferents mesures, adaptant l’especejament a la fisonomia del paviment.

El que es pretén aconseguir és maximitzar les dimensions de les peces per tal d’evitar que quedin juntes antiestètiques.

Aquesta tipologia de paviment exigeix al nostre equip humà un grau superior de concentració y organització perque el resultat final sigui el desitjat.Podem considerar un paviment elaborada amb material ESTÀNDARD quan les peces que la formen sempre tenen les mateixes dimensions.

Aquesta tipologia de paviment té uns costos inferiors als d’un paviment a mida.

Els formats més habituals de treball són els que es mostren a continuació:

FORMATSUn paviment elaborat SEMI ESTÀNDARD és aquell que esta format per peces amb una amplada fixa. S’elaboren a mida únicament les llargades tenint en compte les dimensions de obra.

Aquesta solució aprofita el cost d’un format estàndard al que afegim el cost del tall. D’aquesta manera baixem els preus respecte a un paviment a mida.