CAT ESP
Germans Serra. La pedra com a element constructiu
Escales
MATERIALS - TIPUS

GERMANS SERRA fabrica la seva escala tenint en compte variables tals com localització, ús, configuració i estètica amb la finalitat d’obtenir un resultat òptim per a cada client.