CAT ESP
Germans Serra. La pedra com a element constructiu
Elements urbans
A continuació detallem alguns dels elements urbans més habituals. El material que més s’utilitza per elaborar aquests elements és el granit amb acabat flamejat. Tot i que existeixen altres possibilitats en marbres amb més poder paisatgístic per exterior.


B-40

B-60

B-120

RAMPA B-60 B-40

RAMPA B-120

VORADA BÚSTIA

VORADA CORBA

VORADA

MONÒLIT

PRIMERA PEDRA